Korvlinjen, täbyavsnittet i samarbete med Täby hembygdsförening.

 

Test med att lägga upp en kartbild där alla objekt är markerade.

Kartbilen är Täby kommuns "turistkarta", plottning och sammanställning är utförd av Staffan Leijon.

Bilden och den förra finns även i galleriet och är nedladdningsbar:

http://korvlinjentaby.bevarat.se/#51.3

1  värn sö. Lugnetfortet
2  Lugnetfortet
3  värn mellan lugnet&Ö. Arningefortet
4  Ö. Arningefortet
5  värn mellan Ö.&V. arningeforten
6  V. Arningefortet
7  värn mellan V. Arningefortet & SkavlötenKSP värn
8  Skavlöten KSP värn
9  värn V. Skavlöten KSP värn
10  värn V. Rönningesjön
11  värn med KSP värn S. Löttingevägen
12  Gribbylundsfortet
13  värn framför Gribbylundsfortet
14  Gullsjöfortet
15  värn bakom Gullsjöfortet
16  värn mellan gullsjö & Skogbergaforten
17  Skogbergafortet
18  KSP värn N. Skogbergafortet
19  Ö. Karby batteri
20  ksp värn N.V. Karby batteriet (bergtorpsv-norrortsled.)
21  Karby batteriet
22  värn S.Ö. Prästgårdsfortet (kohagen)
23  Prästgårdsfortet
24  värn V. Prästgårdsfortet
25  värn S. Ängsvägen
26  värn Frestav/(Vikingavägen)
27  värn Ö. Såstaholm
28  KSP värn Såstaholm
29  värn S. Valentunasjön Fällbro, båda sidor Skålhamrav.
30  Hagby(Froden) batteriet IGENFYLLT

 

 

 

 

 

bevarat.se